Välkommen till Saco-S-rådet och SULF på SU
Här finns information om vårt fackliga uppdrag, vem som gör vad och vad vi tycker till om.

Om du vill kontakta oss, t.ex. boka möte så gör du det bäst genom att skicka ett mail till saco@saco.su.se eller välja att kontakta den person som har ansvaret för resp.område. Informationen om förtroendevalda finns i vänsterspalten nedan.

Om du vill få kontakt med SULF-föreningens ledamöter finns adresser i länklistan under fliken SULF/SU:s hemsida.

Småbrukarhemmet som är vår hemvist ligger på Universitetsvägen 5.


Länklista:

Kort information:


Höstens Saco-S-råds/SULF broschyr
Nu har höstens broschyr kommit ifrån tryckeriet.Läs där om lönerevison och myter kring LAS. Den finns även att tanka ned som pdf (info.ht18.pdf), se fliken dokument/filsamling i vänsterspalten

Höstens löneförhandlingar
startar i oktober. Om du är medlem ber vi dig skicka in vårt frågeformulär till oss. Du kan även använda det underlaget vid resonemang med din lönesättande chef.
Frågeformulären finns på dokument/filsamling i vänsterspalten


Förtroendevalda
Hösten lista är nu uppdaterad. Om du har ett individuellt fackligt ärende hittar du information på fliken förtroendevalda i vänsterspalten

Arbetstidsavtalsförhandlingar
Se aktuelltsidan i vänsterspalten