Välkommen till Saco-S-rådet och SULF på SU
Här finns information om vårt fackliga uppdrag, vem som gör vad och vad vi tycker till om.

Om du vill kontakta oss, t.ex. boka möte så gör du det bäst genom att skicka ett mail till saco@saco.su.se eller välja att kontakta den person som har ansvaret för resp.område. Informationen om förtroendevalda finns i vänsterspalten nedan.

Om du vill få kontakt med SULF-föreningens ledamöter finns adresser i länklistan under fliken SULF/SU:s hemsida.

Småbrukarhemmet som är vår hemvist ligger på Universitetsvägen 5.


Länklista:

Kort information:

Vårens Saco-S-råds/SULF broschyr
Nu är vårens broschyr på gång. Ur innehållet:Tankar om möjliga förändringar, Rättelse om LAS, Sökt lektorat; det blir en professor och presentation av Peter Bruce (ny i SULF/SU:s styrelse). Broschyren finns även att tanka ned som pdf (info.vt19.pdf), se fliken dokument/filsamling i vänsterspalten

Info om löneförhandlingarna 2018
hittar du under aktuelltfliken

Förtroendevalda
Om du har ett individuellt fackligt ärende hittar du information på fliken förtroendevalda i vänsterspalten, så att du kan få kontakt.Arbetstidsavtalsförhandlingar
Se aktuelltsidan i vänsterspalten