Välkommen till Saco-S-rådet och SULF på SU
Här finns information om vårt fackliga uppdrag, vem som gör vad och vad vi tycker till om.

Om du vill kontakta oss, t.ex. boka möte så gör du det bäst genom att skicka ett mail till saco@saco.su.se

Om du vill få kontakt med SULF-föreningens ledamöter finns adresser i länklistan under fliken SULF/SU:s hemsida.

Småbrukarhemmet som är vår hemvist ligger på Universitetsvägen 5.

Länklista: Kort information:

Sparad semester
Du har rätt att ha 30 dagar sparad semester totalt. Tidigare var det 35 dagar, men du har möjlighet att minska de 5 dagarna fram till och med 2022. Om något är oklart för dig: Hör då av dig till saco@saco.su.se

Glöm inte att ha utvecklingssamtal !
Se aktuelltsidan i vänsterspalten

SULF/SU - ny styrelse
Du hittar information om ledamöter och suppleanter på SULF/SU:s hemsida (se vänsterspalten)