Välkommen till Saco-S-rådet och SULF på SU
Här finns information om vårt fackliga uppdrag, vem som gör vad och vad vi tycker till om.

Om du vill kontakta oss, t.ex. boka möte så gör du det bäst genom att skicka ett mail till saco@saco.su.se Under sommarmånaderna ber vi dig i första hand kontakta ditt förbunds medlemsjour.

Om du vill få kontakt med SULF-föreningens ledamöter finns adresser i länklistan under fliken SULF/SU:s hemsida.

Småbrukarhemmet som är vår hemvist ligger på Universitetsvägen 5.

Länklista: Kort information:

Doktorandlöner
för 2017 är nu i hamn. Läs mer på aktuelltsidan i vänsterspalten

Arbetstidsavtalsförhandlingar
Se aktuelltsidan i vänsterspalten

Sommarstängt i Småbrukarhemmet kommer det definitivt vara under juli månad. Om det är något akut ärende. Kontakta då ditt förbunds medlemsjour.