Välkommen till Saco-S-rådet och SULF på SU
Här finns information om vårt fackliga uppdrag, vem som gör vad och vad vi tycker till om.

Om du vill kontakta oss, t.ex. boka möte så gör du det bäst genom att skicka ett mail till saco@saco.su.se

Om du vill få kontakt med SULF-föreningens ledamöter finns adresser i länklistan under fliken SULF/SU:s hemsida.

 

 

 

Småbrukarhemmet som är vår hemvist ligger på Universitetsvägen 5.

Länklista: Kort information:
Nya timlöner
Äntligen har nya timlöner avtalats. Finns som pdf under Aktuellt.

Ny styrelse för Saco-S-rådet
Ingrid Lander är ny ordförande i Saco-S-rådet. Övriga info om styrelse och råd finns under Saco-S/SUs hemsida