Under denna flik hittar du dokument som du kan tanka hem.

Vill du veta vad Saco-S-rådet är?
Do you want to know what Saco-S is

Här finns pdf på svenska och engelska

Saco-S SULF/SU informerar
Varje termin producerar vi inom Saco-S-rådet och SULF/SU en broschyr innehållande information, presentationer och en del debattinlägg.


2018 vår
2017 höst
2017 vår
2016 höst
2016 vår
2015 höst
2015 vår
2014 höst
2014 vår

2013 höst
2013 vår
2012 höst
2012 vår
2011 höst
2011 vår
2010 höst

2010 vår
2009 höst
2009 vår

Underlag inför lönerevisioner
Vikten av utvecklingssamtal
Why Development Talks are Important

Frågeformulär om dina lön och dina argument:

FRÅGEFORMULÄR LÄRARE/FORSKARE

•  FRÅGEFORMULÄR TA-PERSONAL

SALARY QUESTIONNAIRE TEACHERS

SALARY QUESTIONNAIRE TA PERSONNEL

Ifyllt frågeformulär skickas i pappersformat till Saco-S-rådet, Småbrukarhemmet, via internposten.

Saco-S löneavtal förhandlingsprotokoll: RALS-T
Bilagor till RALS-T 2010
Bilaga 2012

Tips inför lönesamtal

Håll koll på din arbetstid (2013)
Skriften vänder s
ig till lärarpersonal för att få en inblick hur man har koll på arbetstidens beräkning.

Broschyr
Excelblad

Villkorsavtalet
Ersätter ALFA from juni 2013: avtalstexten