Saco-S-representanter i olika organ och förhandlingar på Stockholms Universitet ,
vt 2018
uppdaterad januari 2018

Individuella ärenden:
Anqi Lindblom-Ahlm,
Torun Gille West, Magnus Gustavsson, Ingrid Lander Carl Cunelius, Annika Blekemo

Universitetsstyrelsen:
Torun Gille West, suppl.
Ingrid Lander

Områdesnämnd Humanvetenskaperna:
P-O Mattsson, suppl. Magnus Gustavsson

Områdesnämnd Naturvetenskaperna:
Mona Hverven suppl. Jessica Slove Davidson

Fakultetsnämnder:
Humanistiska: Torun Gille West , suppl. Sara Van Meerbergen

Juridiska: Annika Blekemo, suppl. Roger Persson-Österman

Samhällsvetenskapliga: Magnus Gustavsson, suppl. Petros Gougoulakis

MBL-förhandlingar
Anqi Lindblom-Ahlm, Magnus Gustavsson, Carl Cunelius, Ingrid Lander

Anställningsberedningar (motsv.):
HUM: His-Fil: P-O Mattsson suppl. Torun Gille West, Sara Van Meerbergen
HUM: Språk: Sara Van Meerbergen suppl.
P-O Mattsson, Torun Gille West

JUR:, Claes Gramnar suppl. Annika Blekemo

SAM LFN I (BUV, DSV, IPD,spec.ped, psykologi): Tor Brunzell, Petros Gougoulakis, Ida Bertell, Anqi Lindblom-Ahlm
SAM LFN II (CHESS, SORAD, SCORE, SOFI (sociologisk del) Socialt arbete, kriminologi, kulturgeografi, socialantropologi, statsvetenskap):
Petros Gougoulakis, Ida Bertell, Tor Brunzell, Anqi Lindblom-Ahlm
SAM LFN III (ekonomisk historia, företagsekonomi, IIES, nationalekonomi, statistik, SOFI (ekonomisk del):
Ida Bertell, Tor Brunzell, Petros Gougoulakis, Anqi Lindblom-Ahlm


NAT Matematisk-fysiska: Wolf Geppert, suppl. vakant
NAT Kemiska: vakant suppl. vakant
NAT Biologiska: Elisabet Weingartner suppl. Jessica Slove Davidson
NAT Miljö- och Geovetenskapliga: Anna-Lena Egebäck, suppl. Frida Edberg
Befordringsnämnden NATFAK: Jessica Slove Davidson suppl.
Elisabet Weingartner

Samverkan för Arbetsmiljö/ Huvudskyddsombud:
Mona Hverven, Anna-Lena Egebäck
, Magnus Gustavsson

Personalansvarsnämnd:
Ingrid Lander suppl. Magnus Gustavsson

CeUL:s styrelse:
Petros Gougoulakis
, suppl. Anqi Lindblom-Ahlm

Förhandlingar kollektivavtal/ löner mm:
Anqi Lindblom-Ahlm,
Torun Gille West, Magnus Gustavsson, Ingrid Lander
Annika Blekemo, Tatjana von Rosen