Välkommen till Saco-S-rådet vid SU:s hemsida

Hjärtligt välkommen hit till oss på Saco-S-rådet vid Stockholm Universitet. Vi är glada över att du har hittat hit till oss!

Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, är den samlade organisationen för fackligt organiserade akademiker.

Saco-S-rådet är det gemensamma organet för samtliga Saco-S-förbund som finns representerade vid Stockholm Universitet. Saco-S-förbunden och lokala Saco-S-föreningar har rätt till en representant i rådet, denna rättighet utnyttjas dock inte av alla. Saco-S-rådet har en styrelse som bl a har till uppgift är att utse fackliga förtroendemän inom respektive fakultet.
När du vill ha hjälp ska du i första hand vända dig till vårt kansli.


Saco-S-rådet utser fackliga representanter till Stockholms universitet olika styrande och beredande. Saco-S-rådet har förhandlingsmandatet för förhandlingar genetemot arbetgivaren enligt medbestämmandelagen samt lokala förhandlingar om löner och villkor. Lista på förtroendevalda

Konntaktförbund för oss är SULF, som hjälper våra förhandlare vid oenigheter och tvister.