Anna-Lena Egebäck
08-674 71 63
anna-lena.egeback@aces.su.se

Fackligt uppdrag
Huvudskyddsombud
ledamot i Saco-S-rådets styrelse
Saco-S-rådets representant i anställningsberedningen för miljö och geovetenskap
Akademisk tjänst & Institution
Doktorand vid Enheten för analytisk miljökemi