Anqi Lindblom-Ahlm
08-162661

saco@saco.su.se

Fackligt uppdrag
ledamot i Saco-S-rådet SU styrelse
MBL-förhandlingar
övriga förhandlingar på SU
ledamot i SULF/SU:s styrelse
lärarförslagsnämnder SAM
facklig suppleant i CEUL (suppl)
ledamot i SULF:s Förhandlingsdelegation


Akademisk tjänst & Institution
Universitetsadjunkt vid Institutionen för Didaktik och Pedagogik