Calle Cunelius
08-16 3036
ccu@sbs.su.se

Fackligt uppdrag
Förhandlingar på SU
adjungerad i SULF/SU:s styrelse

Akademisk tjänst & Institution
Tentamensadministratör SBS