Ida Bertell
08-120 762 84
ida.bertell@buv.su.se


Fackligt uppdrag
Facklig företrädare i LFN SAMFAK
suppleant i SULF/SU:s styrelse

Akademisk tjänst & Institution
Universitetslektor vid BUV