Ingrid Lander

ingrid.lander@criminology.su.se

Fackligt uppdrag
ordförande i Saco-S-rådets styrelse
MBL-förhandlingar
övriga förhandlingar på SU
Saco-S-rådets suppleant i Universitetsstyrelsen
ledamot i SULF/SU:s styrelse


Akademisk tjänst & Institution
Universitetslektor vid Kriminologiska institutionen