Magnus Gustavsson
08-674 7434
mgu@sbs.su.se

Fackligt uppdrag
Ledamot Saco-S-rådets styrelse
Ledamot SULF/SU:s styrelse
förhandlingar på SU
Saco-S-rådets ledamot i Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
Saco-S-rådets suppleant i Områdesnämnden för Humanvetenskap
Huvudskyddsombud

Akademisk tjänst & Institution
Universitetsadjunkt vid SBS