Mona Hverven
08-1207 66 39
mona.hverven@mnd.su.se


Fackligt uppdrag
Ombud för LR på SU
ledamot i Saco-S-rådets styrelse
ledamot SULF/SU:s styrelse
Saco-S-rådets representant i Fakultetsnämnd/områdesnämnd NAT
Huvudskyddsombud
Saco-S-representant för ArbetsmiljöAkademisk tjänst & Institution
Universitetsadjunkt vid
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik