Per-Olof Mattsson
08-16 43 74
per-olof.mattsson@littvet.su.se

Fackligt uppdrag
ledamot SULF/SUs styrelse
ledamot i Saco-S-rådets styrelse
Saco-S-rådets representant i Områdesnämnden för Humanvetenskap

Akademisk tjänst & Institution
Universitetslektor, litteraturvetenskap