Sara Van Meerbergen
08-16 33 03
sara.vanmeerbergen@su.se


Fackliga uppdrag
ledamot i SULF/SU:s styrelse
Saco-S-rådets representant i Humanistiska fakultetsnämnden
Saco-S-rådets representant lärarförslagsnämnder HUMFAK


Akademisk tjänst & Institution
Univ.lektor vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska nederländska och tyska