Tor Brunzell
08-161181
tor.brunzell@sbs.su.se

Fackligt uppdrag
Facklig företrädare i LFN SAMFAK

Akademisk tjänst & Institution
Universitetslektor vid Företagsekonomiska inst.