Torun Gille West
08-16 35 18
Torun.Gille@tyska.su.se


Fackliga uppdrag
vice ordf. i Saco-S-rådet SU
Förhandlingar på SU
Saco-S-rådets representant i Universitetsstyrelsen
Saco-S-rådets representant i Humanistiska fakultetsnämnden
Saco-S-rådets representant lärarförslagsnämnd HUM


Akademisk tjänst & Institution
Byrådirektör vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska nederländska och tyska