Välkommen till /SULF/ Stockholms universitet

SULF är en förkortning för Sveriges universitets och forskares förbund och är universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas fackliga och professionella organisation.
Förbundet är anslutet till Saco och är det största Saco-S-förbundet vid Stockholms universitet.

SULF/Stockholms universitet är den lokala SULF-förening vid Stockholms universitet och ingår i Saco-S-rådet vid Stockholms universitet. SULF/Stockholms universitet har för närvarande drygt 1200 medlemmar. Vi är därmed det största Saco-S-förbundet vid universitetet. Styrelsen för SULF/Stockholms universitet består av ordförande, 7 ledamöter och 7 suppleanter.

SULF/Stockholms universitet har ett lokalt kansli gemensamt med SACO-rådet och beläget i Småbrukarhemmet.

 
Om du har frågor som SULF-medlem rekommenderar vi att du tar kontakt med SULF:s medlemsjour på
08-505 836 00 (växel) vardagar 9-11.30 eller så skickar du ett mail till mailjouren@sulf.se