Välkommen till /SULF/ Stockholms universitet

SULF är en förkortning för Sveriges universitets och forskares förbund och är universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas fackliga och professionella organisation.
Förbundet är anslutet till Saco och är det största Saco-S-förbundet vid Stockholms universitet.

SULF/Stockholms universitet är den lokal SULF-förening vid Stockholms universitet och ingår i Saco-S-rådet vid Stockholms universitet. Saco-S-rådet är den lokala parten vid alla förhandlingar vid myndigheten och representerar alla Saco-S-medlemmar vid Stockholms universitet. SULF/Stockholms universitet har för närvarande drygt 1200 medlemmar. Vi är därmed det största SACO-förbundet vid universitetet. Styrelsen för SULF/Stockholms universitet består av ordförande, vice ordförande, 7 ledamöter och deras suppleanter.

SULF/Stockholms universitet har ett lokalt kansli gemensamt med SACO-rådet och beläget i Småbrukarhemmet.

Kontakt med SULF/Stockholms universitet ordförande Annika Blekemo
e-post annika.blekemo@juridicum.su.se.